balal
 • 23 روز قبل
 • 0 عکس
 • قیمت : 120 میلیون تومان
 • رهن: توافقی
 • اجاره: توافقی
 • معاوضه می‌شود
 • متر مربع
 • 6 اتاق
 • تجاری
ازگل1000 متر
 • 0
 • 1 عکس
 • قیمت : 230 میلیارد تومان
 • معاوضه می‌شود
 • متر مربع
 • 4 اتاق
 • کلنگی
یک هکتار زمین کشاورزی در لواسانات
 • 0
 • 0 عکس
 • قیمت : 12.5 میلیون تومان
 • معاوضه می‌شود
 • متر مربع
 • 0 اتاق
 • زمین